Monday, October 7, 2013

Sommittelu - Tasapainoinen ja dynaaminen sommitelma

Klassinen jako sommitteluperiaatteissa on jako tasapainoisiin ja dynaamisiin sommitelmiin.

Tasapainoinen sommitelma, sidottu rytmi, staattinen tasapaino ja symmetria ovat sukulaisia keskenään, ja viittavat samankaltaiseen sommitteluun.

Tasapainoisessa sommitelmassa kuvapinnan elementit ovat tasapainossa. Sommitelma ilmaisee rauhaa ja levollisuutta. Usein tällainen vaikutelma syntyy vaakasuorista ja pystysuorista viivoista, rauhallisen värisistä pinnoista ja samankokoisista pisteistä.

Dynaaminen sommitelma taas on jatkuvassa liikkeessä. Se ilmaisee levottomuutta ja määrätietoisuutta. Dynaamisen sommittelun viivat ja pinnat antavat lupauksen jostain tulevasta. Diagonaaliset viivat, erikokoiset muodot ja vaihtelevat pinnat koetaan liikkuviksi ja jännitteisiksi. Dynaamista sommitelmaa voi kuvata myös sanoilla jännitteinen ja vapaa rytmi.

Esimerkki tasapainoisesta sommitelmasta
Wassily Kandinsky - Sommitelma VIII (1923). Esimerkki dynaamisesta sommittelusta

No comments:

Post a Comment